Arboristika je péče o dřeviny rostoucí mimo les

…strom bez člověka může být, člověk bez stromu nikoliv…

Od roku 2014 se zabývám arboristikou, v roce 2020 jsem absolvoval Komplexní studium arboristiky, které jsem zakončil certifikací. Jsem držitelem certifikátu Český certifikovaný arborista pozemní pracovník a Český certifikovaný arborista stromolezec. V roce 2021 jsem se poprvé zúčastnil MČR ve stromolezení.

Zdravotní řez na lípě
Výstup do koruny
Postupné kácení jasanů nad střechou
Kácení douglasky tisolisté, i to je součást života stromu
Instalace dynamické bezpečnostní vazby

Moje služby

Zdravotní řez

Nejčastěji prováděné ošetření stromů v městském prostředí. Odstraňovány nebo redukovány jsou nevhodně rostlé, poškozené a suché větve a kodominantní výhony.

Bezpečnostní řez

Při bezpečnostním řezu jsou odstraňovány především suché a volně visící větve. Ale i větve jinak narušující provozní bezpečnost (přerostlé sekundární či mechanicky poškozené). Zohledňována je hodnota cíle pádu

Rizikové kácení

Je-li strom již natolik poškozen že nemůže být v lokalitě ponechán či je jiný důvod ke kácení, provádím i tyto služby.

Výsadba stromů

Zabývám se také výsadbou stromů a to jak po provedeném kácení v rámci předepsané náhradní výsadby, tak i samostatně. Poskytuji také následnou péči.

Výchovný řez

Po výsadbě stromů je důležitá následná péče, jejíž součástí je i výchovný řez. Důležité je, aby se předešlo problémům do budoucna. Odstraňovány jsou tedy strukturálně nevhodné větve, větve rostoucí směrem k překážce, větve konkurující terminálu. Snahou také je zachování tvaru koruny pro daný taxon.

Bezpečnostní vazby

Někdy je pro bezpečnost a perspektivu stromu nutné přikročit k instalaci dynamické nebo statické vazby.

Obvodové a jiné redukce

Často bývá potřeba pro snížení zátěže přistoupit k redukci přetížené větve nebo obvodové redukci celého stromu. Někdy také bývá potřeba redukovat větve rostoucí směrem k překážce (fasáda domu, střecha, lampa veřejného osvětlení) nebo upravit podchozí či průjezdný profil.